Home
 • Русский
 • Română
 • English
 • Français

Tipuri de traducere

Interpretariat

 • deservirea întîlnirilor de afaceri şi a tratativelor
 • însoţirea unor persoane
 • traducerea orală a documentelor pentru cetăţenii străini la notar
 • acordarea ajutorului în prezentarea producţiei firmei Dvs. la expoziţii
 • discuţii la telefon

Traducere notarială

 • paşapoarte
 • diplome, anexe la diplome
 • certificate de naştere, de căsătorie
 • carnete de muncă
 • livrete militare
 • procuri
 • contracte
 • decizii de judecată, etc.Autentificare notarială

Autentificarea notarială a traducerii este necesară, dacă perfectaţi actele pentru plecarea peste hotare sau intenţionaţi să prezentaţi documentul într-o organizaţie oficială din ţară. Procedura autentificării notariale a documentului are loc în 2 etape:

 1. Traducerea documentului.
 2. Legalizarea semnăturii traducătorului de către notar.

Pentru efectuarea unei traduceri autentificate notarial trebuie să aduceţi originalul documentului la birou. Traducerea efectuată va fi ataşată la original sau copia autentificată a acestuia (în funcţie de cerinţe). Numărul total de file, precum şi semnătura traducătorului vor fi autentificate prin ştampila notarului.

Legalizarea
Legalizarea este confirmarea faptului, că documentul, emis de organele statale sau întocmit cu participarea acestor organe, corespunde legislaţiei statului respectiv. Cu alte cuvinte, legalizarea constituie atribuirea puterii juridice documentului respectiv pe teritoriul altui stat.
Există două tipuri de legalizare a documentelor – aplicarea ştampilei „Apostila” şi legalizarea consulară. Alegerea tipului de legalizare în fiecare caz depinde de ţara de destinaţie. Legalizarea nu este necesară în trei cazuri:

 • dacă organul statului străin, unde se prezintă documentul, nu necesită legalizarea lui;
 • dacă între Moldova şi statul, unde se preconizează utilizarea documentului, este încheiat un acord bilateral, ce anulează cerinţa legalizării;
 • dacă legalizarea documentelor este imposibilă din cauza aspectului acestuia (tipul, caracterul).

Lista statelor-membre ale Convenţiei de la Haga:
Australia, Austria, Azerbaijan, Albania, Andora, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarusi, Beliz, Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Botswana,Brunei-Darussalam, Marea Britanie, Ungaria, Venezuela, Germania, Honduras, Grenada, Grecia, Gruzia Dominicană, Danemarca, Israel, India, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Kazahstan, Cipru, Columbia, Letonia, Lesoto, Liberia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Mauritius, Macedonia, Malawi, Malta, Marshal Island, Mexic, Moldova, Monaco, Namibia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Insulele Cook, Panama, Polonia, Portugalia, România, Samoa, San-Marino, Swaziland, Insulele Seishel, Saint Vincent şi Grenades, Saint Kitts şi Nevis, Saint-Lucie, Serbia, Slovacia, Slovenia, SUA, Surinam, Tonga, Trinidad şi Tobago, Turcia, Fidgie, Finlanda, Franţa, Croatia, Republica Cehă, Elveţia, Suedia, Ecuador, El-Salvador, Estonia, Africa de Sud, Japonia.

În acelaşi timp Convenţia menţionată nu se extinde asupra:

 • documentelor, întocmite de agenţii diplomatici şi consulari;
 • documentele administrative, ce au legătură directă cu operaţiunile comerciale şi vamale.

Un mod special este prevăzut pentru legalizarea documentelor pentru ţările CSI. În conformitate cu acordurile încheiate, documentele din ţările CSI nu necesită legalizare.

Traducere tehnică

Biroul nostru efectuează traduceri profesionale a oricăror texte tehnice. Pe parcursul a opt ani de existenţă a firmei noastre, traducătorii calificaţi au tradus texte tehnice de orice tematică:

 • acte de examinare, concluzii de expertiză, procese-verbale ale cercetărilor
 • instrucţiuni de exploatare a tehnicii de uz casnic: cazane de apă, maşini de spălat vase, climatizoare, etc.
 • traducerea documentaţiei de însoţire pentru prezentare în organele de certificare şi vamale
 • instrucţiuni de exploatare a tehnicii poligrafice
 • sisteme de semnalizare antiincendiu
 • instrucţiuni de exploatare a autoclavelor, instrucţiuni de exploatare şi deservire a substaţiilor, instrucţiuni de efectuare a controlului funcţionării utilajului, liniilor de preparare a hranei pentru copii
 • acte de examinare, actele rezultatelor examinării
 • produse software
 • instrucţiuni de exploatare a utilajului medical
 • utilaj de construcţii, tehnică de uz casnic, de producere, agricolă
 • ghidul utilizatorului
 • paşapoarte tehnice etc.

Traduceri economice

Biroul nostru oferă servicii de traduceri profesioniste a oricăror texte economice. Pe parcursul a opt ani de activitate cu succes a firmei noastre traducătorii calificaţi-specialişti au tradus o cantitate impunătoare de texte economice cu diferită tematică:

 • planuri de afaceri, proiecte
 • rapoarte
 • scrisori
 • cereri
 • contracte
 • corespondenţă de afaceri
 • literatură financiară
 • oferte comerciale

Traduceri medicale

În biroul nostru puteţi efectua traduceri profesioniste a oricăror texte medicale. Pe parcursul a celor opt ani de existenţa a biroului, specialiştii noştri experimentaţi au tradus o multitudine de texte în diverse direcţii:

 • certificate medicale, trimiteri
 • extrase eliberate de instituţiile medicale
 • concluziile de expertiză
 • material pentru seminare
 • programe analitice
 • instrucţiuni de utilizare a preparatelor medicale
 • instrucţiuni de utilizare a aparatajului medical
 • literatură medicală ştiinţifică (descoperiri ştiinţifice în domeniul farmaceutic, obstetric, ginecologic, neontologic, traumatologic, urologic, oncologic etc.)
 • teze de doctor, referate a doctorilor în ştiinţe medicale, etc.

Traducere literar-publicistică

Traducătorii biroului nostru vor îndeplini profesional traducerea oricăror texte literar-publicistice. Pe parcursul a opt ani de existenţă a biroului nostru, colaboratorii noştri au elaborat tehnologii înalte a traducerii, ce asigură calitatea înaltă în cazul lucrului cu textele literar-publicistice de diversă tematică:

 • articole, publicaţii
 • schiţe, note, eseuri
 • istorii, povestiri pentru ziare şi reviste
 • literatură popular-ştiinţifică (istorie, cultură, tradiţii, geografia ţărilor, etica şi psihologia vieţii de familie etc.)
 • producţie publicitară

Traduceri juridice

Biroul nostru este gata sî vă ofere traduceri calitative a oricăror texte juridice. Pe parcursul a opt ani de activitate de succes a biroului nostru traducătorii calificaţi au efectuat traduceri de texte juridice în diverse direcţii:

 • acte de constituire, statute
 • cereri de chemare în judecată, plîngeri, petiţii (inclusiv pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului)
 • procuri, declaraţii
 • extrase din legislaţie, regulamente. dispoziţii
 • decizii ale instanţelor de judecată
 • contracte (de vînzare-cumpărare, folosire în comun, paza obiectivului, încărcarea avionului etc.)
 • acorduri de parteneriat, rapoarte, procese-verbale
 • extrase din registrele întreprinderilor, certificate de înregistrare etc.

Traducere ştiinţifică

În domeniul de activitate a biroului nostru sunt incluse şi serviciile de traduceri a textelor ştiinţifice pe orice tematică şi orice grad de complexitate. Pe parcursul a opt ani de activitate a firmei, traducătorii noştri calificaţi lucrează cu succes cu materiale de cea mai diversă tematică ştiinţifică:

 • articole ştiinţifice, referate
 • programe analitice
 • lucrări de an, de diplomă
 • rezumate, etc.

Traducere literară

Biroul nostru efectuează traduceri profesioniste a oricăror texte literare. Experienţa de opt ani de activitate pe piaţa traducerilor a permis traducătorilor noştri să elaboreze tehnologii eficiente de efectuare a traducerilor, ce asigură calitatea înaltă a lucrului în cazul traducerii textelor literare cu diversă tematică:

 • poveşti 
 • povestiri
 • poezii
 • scenarii la sărbători, manifestaţii
 • felicitări

Pagini web

Biroul nostru de traduceri a acumulat o experienţă vastă în traducerea paginilor web ale diverselor companii şi organizaţii. Pe parcursul a opt ani de activitate a biroului nostru traducătorii noştri experimentaţi au tradus pagini web de diversă tematică:

 • servicii publicitare
 • imobile
 • vînzarea pieselor de schimb pentru automobile
 • licitaţie internet
 • transportarea mărfurilor
 • selectarea personalului etc.

 

De ce sunt necesare birouri de traduceri